Foodservice Asiakastyytyväisyystutkimus

FACTUM Asiakastyytyväisyystutkimus Foodservice päättäjistä toteutetaan vuosittain Q3. Tutkimus on työkalu, jonka avulla tavarantoimittajat saavat palautteen asiakasodotuksista, osaamisesta ja kilpailukyvystä. Vuosittainen seuraaminen mahdollistaa aiempien päätöksien arvioimisen suhteessa odotuksiin ja kilpailukykyyn.

Asiakasryhmät

Henkilöstöravintolat, hotelli-, ja ravintolaketjut, toimitustukut, pika-, ja noutotukut, julkiset hankinnat, liikenneravintolat, yksityiset ravintolat ja hotellit

Miksi?

Tutkimus / raportti auttaa sinua ymmärtämään asemasi markkinoilla, omat vahvuudet ja kehitysalueet, sekä tarjoaa työkalut yhteistyön kehittämiseksi.

Tutkimuksen sisältö

1. Trendit

• Yhteistyön eri elementtien tärkeys asiakasryhmittäin
• Tyytyväisyys yhteistyön eri elementteihin
• Kehityksen historiatieto

2. Oma-asema kilpailukentässä

• Yritys
• Tilaus-ja toimitusketju
• Yhteistyö
• Osaaminen
• Kokonaisvaikutelma

3. Profiilin muutos

• Vuosittain
• Kehityksen historiatieto

4. Toimintasuunnitelma

• Asiakasryhmätasolla
• Toimenpide-ehdotukset

Raportti

Kilpailukykytutkimus antaa kokonaiskuvan yrityksen nykytilanteesta, muutoksesta ja kehitystarpeista.

1. Trendit

2. Palautteen hajonta

3. Profiili

4. Profiilin muutos

5. Kilpailuvahvuus

6. Toimintasuunnitelma

Trendit
Palautteen hajonta
Profiili
Profiilin muutos
Kilpailuvahvuus
Toimintasuunnitelma