FACTUM Asiakastyytyväisyystutkimus
antaa todellisen kuvan kilpailukyvystäsi markkinassa.

PERCEPTION IS REALITY

FACTUM tutkimukset auttavat pysymään kilpailukykyisenä keskittymällä toimittajien ja asiakkaiden välisiin suhteisiin. Asiakastyytyväisyyspalautteet kilpailukyvystä tarjoavat tärkeän pohjan osapuolten välisen yhteistyön parantamiseksi. Tuemme asiakkaitamme kehittämään, vahvistamaan ja laajentamaan vuorovaikutustaan sekä tunnistamaan tärkeitä kehityskohteita.

FACTUM on työkalu, joka mittaa yhteistyön laatua kaupan ja tavarantoimittajien välillä. Asiakastyytyväisyyspalautteet tarjoavat tärkeän pohjan osapuolten välisen yhteistyön kehittämiseksi.