Apteekit

FACTUM Asiakastyytyväisyystutkimus apteekkien päättäjistä toteutetaan vuosittain Q3. Tutkimus on työkalu, jonka avulla tavarantoimittajat saavat palautteen asiakasodotuksista, osaamisesta ja kilpailukyvystä. Vuosittainen seuraaminen mahdollistaa aiempien päätöksien arvioimisen suhteessa odotuksiin ja kilpailukykyyn.

Apteekit

Myymälät

KAKSISUUNTAINEN PALAUTE

Raporteissamme käytetään tehokasta kaksisuuntaista palautetta, jonka avulla jälleenmyyjät ja heidän toimittajansa voivat mitata, seurata ja tehostaa toimintaansa.

Auttaa kauppa ymmärtämään paremmin tavarantoimittajien odotuksia.

Tutkimus auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehitysalueet verrokkiryhmään nähden.